Rodo

Szanowni Państwo!
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016, administratorem Państwa danych osobowych jest: właściciel Firmy Gastronomiczno -Cateringowej Smaczne Jadło

Państwa dane są przetwarzane są w celu:
– realizacji usługi zleconej lub zamówionej przez konkretną osobę lub firmę i wystawieniu faktury VAT bądź paragonu za wykonaną usługę.

Dane podlegają przepisom  prawa o ochronie przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz są odpowiednio administrowane przez właściciela firmy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pisemnej lub ustnej w celu wykonania usługi gastronomicznej.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie, wniesienie sprzeciwu lub przeniesienie danych.

Kontakt do administratora:
Hanna Chmielewska
509 34 77 51
e-mail: smacznejadlo@op.pl